Førstehjælp

Førstehjælp

Alle der tager kørekort første gang, skal gennemføre et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus.

På TrafikSkolen Lyndby Strand underviser jeg også i førstehjælp, og alle kan deltage i førstehjælpskurset, også selvom du tager dit kørekort på en anden køreskole.

Der afholdes førstehjælpskurser lørdag fra kl. 9 – 17. Kontakt mig venligst med oplysninger om næste kursus.

Så passer det dig bedre at tage kurset på TrafikSkolen Lyndby Strand end det kursus du bliver foreslået på din køreskole, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Jeg er endvidere medlem af foreningen af selvstændige førstehjælpsinstruktører og er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Det er din garanti for god kvalitet i undervisningen.

Efter kurset får du udleveret et kursusbevis, som skal vedlægges ansøgningen om kørekort, når den skal godkendes på kommunens borgerservice.

Program

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Stands ulykken
 • Nødflytning
 • Livreddende førstehjælp
 • Alarmering
 • Almindelig førstehjælp
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Shock

Færdselsrelateret førstehjælp

 • Førstehjælp før ulykken sker
 • Typiske ulykkesårsager
 • Uopmærksomhed
 • Fart / Fartens fysik
 • Sele
 • Alkohol
 • Film: Martin og Sune
 • Førstehjælp ved typiske færdselsulykker Øvelser

Hjerte-lunge redning

 • Blodcirkulation
 • Åndedrættet
 • Førstehjælpens A-B-C
 • Aflastende sideleje
 • Forklaring kunstigt åndedræt
 • Forklaring hjertemassage
 • Brug af hjertestarter
 • Øvelser hjerte-lunge redning + hjertestarter
logo

Om køreskolen

På TrafikSkolen Lyndby Strand undervises med dig i centrum, og med din tryghed som omdrejningspunkt. For mig er det meget vigtigt du føler dig tryg og godt tilpas, og du gives den nødvendige støtte og individuel undervisning der præcis svarer til dit behov

Vi er medlem af

dku  fsfi

Lukket for kommentarer