Trailer (B/E)

Prisen er 4600 kr. for kørekort til B/E – dette dækker fire teori lektioner, 6 praktiske lektioner, køreprøven, samt prøvegebyr til Politiet

Hvis du skal køre med en stor trailer eller campingvogn efter er bil med tilladt totalvægt på max. 3500kg, skal du i mange tilfælde have et trailerkørekort.

Fra 19. januar 2013 indføres 2 trailerkørekort.
B+ og B/E

Hvis der køres med et vogntog hvor påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger 750 kg. og det samlede vogntogs tilladte totalvægt overstiger 3500 kg., men ikke 4250 kg. kan man erhverve et B+ kørekort.

Hvis det samlede vogntogs tilladte totalvægt overstiger 4250 kg. skal man erhverve et B/E kørekort.

Da undervisningskravet er det samme til B+ og B/E, anbefales det at tage et B/E kørekort.

for01

Det kræver minimum 4 teorilektioner á 45 minutter, men du skal ikke til teoriprøve.

Teoriundervisning aftales individuelt og afholdes efter behov

Derefter kræver det minimum 6 kørelektioner á 45 min. hvor vi kører med trailer og du lærer de særlige forhold der er ved trailerkørsel, herunder at bakke om hjørner ved hjælp af spejle.

Køreprøven har normalt en varighed af ca. 40 minutter, hvor en del af tiden bruges på teknisk kontrol af trailer,  sammenkoblingen af bil og trailer, og de særlige regler der gælder for vogntog.

For at en ansøgningen om trailerkørekort kan godkendes på kommunens borgerservice, skal den vedlægges en lægeattest, samt fotokopi af kørekort og sygesikringsbevis.

Du skal bestille tid hos din sædvanlige læge, og medbringe et foto der opfylder betingelserne for kørekort/pas.

Lægen stempler og underskriver bag på fotoet og vedlægger det lægeattesten, der kommes i en forseglet kuvert der ikke må åbnes.

Når ansøgningen er godkendt kan jeg bestille tid til en køreprøve.

Da jeg er koblet op på det centrale bookingsystem kan jeg bestille en tid i samråd med dig.

logo

Om køreskolen

På TrafikSkolen Lyndby Strand undervises med dig i centrum, og med din tryghed som omdrejningspunkt. For mig er det meget vigtigt du føler dig tryg og godt tilpas, og du gives den nødvendige støtte og individuel undervisning der præcis svarer til dit behov

Vi er medlem af

dku  fsfi

Lukket for kommentarer